SZKOLENIA Z PROWADZENIA PREZENTACJI

Szkolenie z prezentacji to warsztaty z umiejętności przemawiania i występowania. Należy pamiętać, że wszystkie przemówienia to wydarzenia, do których warto mieć scenariusz. Dlatego muszą być one dobrze zaplanowane i zaprojektowane, aby osiągnąć zamierzony cel. Z pewnością przemówienia są wyzwaniem dla wielu osób, nawet z dużym doświadczeniem. Zadaniem prezentera jest skupienie uwagi słuchaczy na sobie i temacie wystąpienia. Czy wiesz, jak to zrobić dobrze? Zwłaszcza publicznie, przed kamerą lub setką widzów? Na co zwrócić uwagę w pierwszych sekundach swojego wystąpienia, aby zbudować autorytet i pozostawić wrażenie profesjonalizmu?

Skontaktuj się z nami

Szkolenie: Autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Jak prowadzić prezentację, aby była jasna i klarowna dla odbiorców? Czy jesteś pewien, że widownia w pełni Cię zrozumiała i zapamięta temat Twojej prezentacji na dłużej niż do wyjścia z sali konferencyjnej? Jesteśmy ekspertami w dziedzinie prowadzenia prezentacji w taki sposób, aby treści były przekazane jasno i przede wszystkim – nie nudno! Proponujemy szkolenie mające na celu podwyższenie jakości Twojej przyszłej prezentacji i zwiększenie zadowolenia odbiorców.

=

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

• Dla fundraiserów, fundacji i stowarzyszeń, które za pomocą efektywnych wystąpień chcą pozyskać nowych darczyńców i przedstawić swoja działalność. • Dla osób, które chcą udoskonalić sztukę autoprezentacji. • Dla osób, którym zależy na poprawie wykorzystywania mowy ciała w taki sposób, aby współgrała z przekazywanymi treściami. • Dla osób, które chcą sprawnie i efektywnie prowadzić wystąpienia publiczne.
=

Cele szkolenia

• Przybliżenie uczestnikom wyzwań związanych z wystąpieniami publicznymi, podwyższenie ich pewności siebie. • Poznanie tajników perswazji w wystąpieniach publicznych. • Poznanie technik jak prawidłowo wykorzystać potencjał networkingu i o co zadbać podczas przedstawiania pierwszego wrażenia. • Zapoznanie się ze schematami prezentacji i jej narzędziami. • Przedstawienie metod na wzbudzanie sympatii i budowanie autorytetu w oczach słuchaczy.
=

Zakres Tematów

• Pierwsze wrażenie i komunikacja niewerbalna – jak przykuć uwagę audytorium? • Elevator Pitch – krótka mowa o sobie/ swojej idei • Dopasowanie treści do grupy docelowej • Schematy prezentacji i narzędzia z zakresu wystąpień publicznych • Techniki radzenia sobie ze stresem i zamiana w pozytywną energię • Prezentacja korzyści dla odbiorców – zachęta do działania • Storytelling jako nowoczesna metoda perswazji • Power Point – zasady i psychologia przekazu informacji w prezentacjach multimedialnych. • Mowa ciała podczas prezentacji – gestykulacja; kontakt wzrokowy; modulacja głosu.
=

Korzyści

• Wykorzystanie elementów pierwszego wrażenia w sytuacjach biznesowych, by wzbudzić zaufanie odbiorców. • Świadome zarządzanie mową ciała w kontaktach interpersonalnych. • Nauka mówienia o sobie, swojej idei krótko i ciekawie, tak by zainteresować słuchaczy. • Poznanie narzędzi do zainteresowania słuchaczy swoim wystąpieniem. • Nauka, jak zarządzać swoją mową ciała na scenie oraz w trakcie networkingu z innymi słuchaczami. • Zdobycie umiejętności budowania przekonujących wystąpień • Redukcja stresu związanego z wystąpieniami • Zwiększenie autorytetu podczas wygłaszanych prezentacji • Zdobycie umiejętności przekazywania treści za pomocą przekonujących historii w modelu storytellingowym • Rozwój umiejętności tworzenia przejrzystych i atrakcyjnych meyrtorycznie i wizualnie wystąpień oraz prezentacji w powerpoincie

Szkolenie: Projektowanie i prowadzenie prezentacji.

Czy wiesz jak ważne jest pierwsze wrażenie i jak wykorzystać potencjał networkingu podczas konferencji lub innych eventów branżowych? Jak w kilkadziesiąt sekund przykuć uwagę słuchaczy? Proponujemy szkolenie mające na celu podwyższenie jakości Twojej przyszłej prezentacji i zwiększenie zadowolenia odbiorców. Przestawimy szereg działań, które usprawnią Twoje przygotowanie do prezentacji i sprawią, że obecni słuchacze z zainteresowaniem będą Cię słuchać w trakcie całego wystąpienia.

=

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

• Dla osób które chcą poprawić jakoś prowadzenia przez nie prezentacji podczas konferencji – profesjonalny wizerunek. • Dla osób które chcą poprawić przekaz informacji dla mniejszej widowni , jak na porządku dziennym w pracy, spotkaniu z klientami, prowadząc spotkanie dla zespołu czy prezentacja własnego produktu. • Dla fundacji i stowarzyszeń, które za pomocą efektywnych wystąpień chcą pozyskać nowych darczyńców i przedstawić swoja działalność.
=

Cele szkolenia

• Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy. • Zwiększenie efektywności osobistej. • Zapoznanie się z prawidłowym i najskuteczniejszym sposobem do przygotowania prezentacji. • Zdobycie umiejętności korzystania z poznanych narzędzi podczas prezentacji. • Poznanie jakich poz i zachowań unikać w celu przeprowadzenia jak najskuteczniejszej prezentacji i mieć dobry kontakt z widownią.
=

Zakres Tematów

• Cele wystąpień – jak poprawnie projektować prezentację. • Kanwa dopasowania treści do grupy docelowej – tworzenie treści prezentacji w oparciu o program. • Schematy prezentacji – strukturyzacja wystąpienia publicznego. • Sposoby angażowania uczestników i podtrzymywania uwagi . • Projektowanie interaktywnego wystąpienia – zaangażowanie uczestników. • Mowa ciała i głos – jak wykorzystać swoją postawę i głos. • Jak sobie radzić ze stresem.
=

Korzyści

• Podniesienie standardu prezentacji. • Poznanie najskuteczniejszych schematów wystąpienia. • Poznanie metod angażowania słuchaczy w wystąpieniach, dzięki czemu prezentacje będą interaktywne i ciekawe dla odbiorców. • Nauka jak świadomie projektować interakcje z innymi na swoich wystąpieniach. • Świadomość swojej mowy ciała na scenie i w prezentacjach online • Poczucie pewności siebie

Dzięki szkoleniom poprawiamy jakość naszych prezentacji i niewielkim nakładem sił możemy maksymalnie zwiększyć nasze zasięgi i skuteczność. Z pomocą naszych specjalistów uda Ci się osiągnąć Twój cel!