STATUS OPP

Uzyskanie statusu OPP daje organizacjom pozarządowym ogromne możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na prowadzenie działalności. Umożliwia otrzymywanie 1% podatku oraz uczestnictwo w dedykowanych programach i grantach. Posiadanie statusu OPP pozytywnie wpływa na wizerunek organizacji, ponieważ wzmacnia jej prestiż i pomaga w budowaniu zaufania. Dzięki temu jest ona lepiej odbierana przez kontrahentów, partnerów i potencjalnych darczyńców.

Skontaktuj się z nami
Wiele organizacji pozarządowych mimo spełnienia wymaganych kryteriów ustawowych nie posiada statusu OPP z uwagi na skomplikowany proces rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem pełnej dokumentacji i prowadzeniem procesu rejestracji statusu OPP przed sądem. Dzięki naszemu wsparciu organizacja otrzymuje niezbędną pomoc prawną w procesie rejestracji co znacząco wpływa na jego szybkie i bezproblemowe zakończenie.

Czym jest status organizacji pożytku publicznego?

Wszystkie organizacje pozarządowe, posiadające osobowość prawną, od 2004 r. bez względu od formy prawnej, mogą podjąć starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Jest on nadawany na wniosek, a nie automatycznie, jednak warto podjąć starania o jego uzyskanie, ponieważ wiąże się on z wieloma przywilejami.

Jakie przywileje wiążą się z posiadaniem statusu OPP?

Posiadanie statusu OPP wiąże się z wieloma przywilejami, do których należą:

Prawo do otrzymywania 1% podatku.

Prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji.

Możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach.

Posiadajać status OPP jesteś zwolniony z:

Dochodów organizacji z podatku dochodowego

Opłat sądowych

Podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej

Podatku od czynności cywilnoprawnych

Opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej

Jak go uzyskać?

Od wielu lat sukcesywnie pomagamy organizacjom trzeciego sektora w uzyskiwaniu statusu OPP. Dzięki czemu znamy wszelkie wymogi formalne i najczęściej pojawiające się problemy. Pomożemy Ci wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia związane ze sporządzaniem wniosku. Pomożemy Ci wystąpić do sądu z prośbą o nadanie statusu OPP. Przygotujemy wniosek pod kątem zgodności z prawem oraz sporządzimy niezbędną dokumentację, dzięki czemu po złożeniu wniosku sąd przyzna Twojej organizacji status OPP.

Status organizacji pożytku publicznego daje bardzo wiele przywilejów i tym samym ułatwia realizację wielu celów. Nie dziwi zatem fakt, że tak wiele organizacji się o niego stara, pomimo, że procedury formalne, nie są zachęcające. Dlatego w celu bezproblemowego i szybkiego otrzymania statusu warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

Jeśli chcesz uzyskać status OPP – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci sporządzić wniosek i dopilnować wszelkich formalności!