COACHING

Coaching staje się coraz bardziej naturalną i skuteczną formą pracy z klientami i podopiecznymi. Fenomen coachingu polega na odkrywaniu zasobów własnych, rozwiązań problemów i osiąganiu celów w towarzystwie specjalisty. Coach jest przewodnikiem, który poprzez siatkę umiejętnie zadawanych pytań oraz dobrze dobranego narzędzia i ćwiczenia potrafi skłonić podopiecznego do refleksji i przechodzenia przez niego procesu zmiany.
Skontaktuj się z nami

Proponujemy szereg szkoleń coachingowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów:

Budowanie umiejętności zarządzania emocjami

Szkolenie z zarządzania czasem

Budowanie i rozwijanie silnego i skutecznego zespołu

Komunikacja Konstruktywna z Klientem

BUDOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

Cele szkolenia:

Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy

Zwiększenie efektywności osobistej

Zdobycie umiejętności korzystania z poznanych narzędzi na co dzień

Program szkolenia:

Kompetencje emocjonalne w zarządzaniu sobą

Umiejętności społeczne: jak skutecznie zarządzać relacjami

Inteligencja emocjonalna a sukces w organizacji.

Kto powinien rozważyć uczestnictwo w takim szkoleniu?

=

Osoby zarządzające zespołami jak np. teamliderzy, managerowie, opiekuni grup

=

Osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą zewnętrznych klientów/interesariuszy

=

Osoby, które chcą zastąpić destrukcyjny stres akceptacją swoich emocji

Jakie korzyści płyną z takiego szkolenia:

=

Wzmocnienie umiejętności świadomego korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych

=

Wzmocnienie przekonania o możliwości wpływu i rozwijania inteligencji emocjonalnej poprzez umiejętność zaspokajania potrzeb swoich i innych osób w oparciu o metodę NVC

=

Lepsze zrozumienie siebie i swoich reakcji w trudnych sytuacjach

=

Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

=

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

=

Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

=

Zwiększenie świadomości komunikacyjnej poprzez praktykę rozpoznawania i nazywania zarówno własnych uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb rozmówcy

=

Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA CZASEM

Cele szkolenia:

Poznanie metod i narzędzi ułatwiających planowanie i realizowanie zadań

Rozwijanie indywidualnych predyspozycji do skutecznego i optymalnego podejmowania działań zgodnie ze swoimi preferencjami

Opracowanie indywidualnego modelu organizowania pracy w realnych warunkach

Program szkolenia:

Efektywne wykorzystanie czasu

Planowanie działań

Realizacja zadań

Skuteczne wprowadzanie zmian

Kto powinien rozważyć uczestnictwo w takim szkoleniu?

=

Osoby, które chcą efektywniej wykorzystywać swój czas

=

Zespoły, które chcą optymalizować współpracę wewnętrzną

=

Zespoły i firmy w fazie transportowej

=

Każdy, kto chce żyć w równowadze i poczuciu bycia dobrze zorganizowanym

Jakie korzyści płyną z takiego szkolenia:

=

Zdobycie umiejętności organizowania czasu pracy i prywatnego

=

Poszerzenie świadomości wpływu na planowanie i realizowanie zadań

=

Lepsza organizacja każdego dnia (zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym)

=

Większy entuzjazm w podejmowaniu nowych wyzwań Dobre nastawienie do obowiązków zawodowych

=

Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

=

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

=

Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do odpowiedzialności za decyzje

BUDOWANIE I ROZWIJANIE SILNEGO I SKUTECZNEGO ZESPOŁU

Cele szkolenia:

Budowanie i rozwijanie umiejętności komunikacji konstruktywnej

Wsparcie w pracy zespołowej

Wzmocnienie relacji w zespole

Podniesienie efektywności pracy indywidualnej i współpracy

Program szkolenia:

Komunikacja konstruktywna w zespole

Team building (budowanie zespołu)

Skuteczna współpraca zespołowa

Kto powinien rozważyć uczestnictwo w takim szkoleniu?

=

Osoby, zarządzające zespołami

=

Całe zespoły

=

Trenerzy/coachowie wspierający zespoły

=

Każdy, kto chce budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

Jakie korzyści płyną z takiego szkolenia:

=

Poznanie narzędzi wspierających współpracę w zespole

=

Rozpoznanie własnych predyspozycji i obszarów do doskonalenia we współpracy z innymi

=

Możliwość praktycznego poznania komunikacji konstruktywnej

=

Podniesienie umiejętności reagowania w trudnych/konfliktowych sytuacjach Wzmocnienie chęci do współpracy z innymi

=

Zachęcenie do współtworzenia atmosfery sprzyjającej współdziałaniu a nie konkurowaniu dążenie do doskonalenia relacji zawodowych w firmie

=

Nastawienie na zapobieganie konfliktom

=

Zdobycie umiejętności udzielania informacji zwrotnej

=

Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywowania pracowników

=

Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy

=

Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

KOMUNIKACJA KONSTRUKTYWNA Z KLIENTEM

Cele szkolenia:

Wprowadzenie i rozwijanie umiejętności komunikacji konstruktywnej

Wsparcie w pracy z klientem

Wzmocnienie relacji z klientami

Podniesienie efektywności współpracy z klientami

Program szkolenia:

Komunikacja konstruktywna z klientem

Strategie zarządzania relacjami z klientem

Wyzwania w relacjach z klientem

Kto powinien rozważyć uczestnictwo w takim szkoleniu?

=

Osoby, zarządzające zespołami

=

Zespoły obsługujące klientów zewnętrznych

=

Trenerzy/coachowie wspierający zespoły

=

Każdy, kto chce budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

Jakie korzyści płyną z takiego szkolenia:

=

Możliwość praktycznego poznania komunikacji konstruktywnej

=

Nastawienie na dialog z klientem, dążenie do porozumienia

=

Rozwój umiejętności rozumienia potrzeb swoich i klienta

=

Rozwijanie umiejętności reagowania w trudnych/konfliktowych sytuacjach

=

Wzmocnienie umiejętności świadomego korzystania ze swoich osobistych zasobów na co dzień w sytuacjach zawodowych i prywatnych

=

Lepsze zrozumienie siebie i swoich reakcji w trudnych sytuacjach

=

Poznanie metod radzenia sobie ze stresem własnym i osób współpracujących

=

Poznanie narzędzi wspierających współpracę z innymi osobami

=

Zdobycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

=

Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy

=

Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi

Zapraszamy serdecznie do kontaktu w celu umówienia terminu szkolenia lub informacji dotyczącej jego szczegółów!