BONY NA CYFRYZACJĘ

Przeznaczeniem bonów na cyfryzację jest otrzymanie przez firmy możliwości wdrażania innowacji za pośrednictwem technologii cyfrowych. Celem tych działań jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które szczególnie ucierpiały na skutek pandemii COVID-19, a także po jej zakończeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu mają one szansę wzmocnić swoją konkurencyjność i odporność na przyszłe kryzysy.

Skontaktuj się z nami

Czym są bony na cyfryzację?

Bony na cyfryzację są rodzajem dofinansowania, którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla małych i średnich firm na realizację działań, sprzyjających zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych.

Łączna pula przeznaczona na ten projekt wynosi 110 mln zł.

Kto może ubiegać się o dotacje na cyfryzację firmy?

O bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie jest kierowane do branż, które szczególnie ucierpiały na skutek pandemii COVID-19.

Jakie rodzaje projektów podlegają dofinansowaniu?

=

zakup lub licencjonowanie oprogramowania,

=

zakup usług kluczowych w procesie wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

=

wdrożenie cyfryzacji i dostosowanie modelu działalności na skutek pandemii koronawirusa.

Nasze Stowarzyszenie pomoże Ci skompletować najpotrzebniejsze dokumenty i wnioski w odpowiednim czasie, abyś na pewno zdążył skorzystać z dofinansowania.

Bony na cyfryzację – środki

Wsparcie przyznawane jest w formie ryczałtu, obliczonego na podstawie wyliczeń przedsiębiorcy w kwestii wydatków związanych z tym projektem. Nie istnieje konieczność uprzedniej weryfikacji dokumentów, które poświadczałyby postępy finansowe projektu. W przypadku bonów na cyfryzację pod uwagę brane są jedynie dokumenty potwierdzające dokonanie zakładanych zamierzeń w ramach projektu oraz jego wskaźników. Możliwe jest wypłacanie dofinansowania w formie zaliczek. Maksymalna do osiągnięcia wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 tys. zł.

Bony na cyfryzację PARP

Instytucją, która pośredniczy i jest odpowiedzialna za organizację konkursu dla działania 6.2: pt. „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wedle harmonogramu, nabór wniosków rozpoczyna się 20 września 2021 r., a kończy 20 października 2021 r.

Bony na cyfryzację w Twojej firmie

Dzięki bonom na cyfryzację, masz szansę załagodzić skutki związane z wystąpieniem pandemii COVID-19, ograniczyć ryzyko gospodarcze i społeczne, a także przyczynić się do transformacji cyfrowej gospodarki, rozwoju nowych technologii i wychodzenia naprzeciw innowacjom w Twoim przedsiębiorstwie.

Nie wiesz jak starać się o bon na cyfryzację? Masz pewne wątpliwości, czy poradzisz sobie z tym samodzielnie? Bez obaw – my zadbamy o pozyskanie bonu na cyfryzację dla Ciebie! Skorzystaj z wyjątkowego dofinansowania, które pomoże Ci rozwijać działalność. Z naszą pomocą cały proces przebiegnie sprawnie i efektywnie, a Ty będziesz cieszyć się dodatkowymi funduszami.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj bon na cyfryzację dla swojej firmy!