DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W FUNDACJI I STOWARZYSZENIU

Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak osiągnięcie zysku wynikające z prowadzenia tej działalności nie może stanowić sensu istnienia organizacji. Zatem elementem wyróżniającym organizacje od firmy komercyjnej jest cel jej działania. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie po to, aby pozyskiwać fundusze na swoją działalność statutową.

Skontaktuj się z nami

Prowadzenie fundacji lub stowarzyszenie jest też wartym rozważenia sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób, które czują powołanie do działalności społecznej.

Prowadzona działalność gospodarcza nie musi być tożsama z celami statutowymi organizacji oraz sferą pożytku publicznego, co daje organizacji dużą swobodę w wyborze obszaru, w jakim chce rozpocząć swoje przedsięwzięcie.

Prowadząc działalność gospodarczą w fundacji lub stowarzyszeniu zyskujesz:

Możliwość finansowania swoich działań poprzez dotacje, granty, środki od osób fizycznych i prawnych (np. zbiórki publiczne, darowizny pieniężne lub rzeczowe) oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie (odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej).
Dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej w takiej formie masz możliwość skorzystania z wielu przywilejów np. zwolnień i preferencji podatkowych.
Szansę otrzymywania środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, posiadania statusu OPP.
Stosunkowo łatwą i szybką procedurę rozpoczęcia działalności (możliwość założenia działalności tylko przez jedną osobę – fundatora).

Preferencje podatkowe

Ustawodawca przewidział preferencje podatkowe dla fundacji, np. dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego, a nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy, lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Co trzeba zrobić, aby prowadzić działalność gospodarczą w formie fundacji lub stowarzyszenia?

Aby organizacja mogła prowadzić działalność gospodarczą musi zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, a także wprowadzić odpowiednie zapisy do swojego statutu. Jest to skomplikowany proces, który wymaga dokładnej znajomości procedur, dlatego, aby mieć pewność, że Twoje działania są zgodne z prawem warto skonsultować go ze specjalistami. Pomożemy Ci wyeliminować wszelkie nieprawidłowości związane z rejestracją w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, a także przygotujemy statut organizacji uwzględniający zamiar prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej w fundacji lub stowarzyszeniu umożliwia korzystanie z wielu przywilejów i pozyskiwanie pieniędzy na swoją działalność. Należy również nadmienić, że z uwagi na problemy z pozyskiwaniem dotacji, dla wielu organizacji może być to jedyna szansa na przetrwanie i uniezależnienie się od dofinansowań.

Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe fundusze, rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej przy fundacji lub stowarzyszeniu i szukasz osób, które pomogą Ci załatwić wszystkie niezbędne formalności!