KSIĘGOWOŚĆ DLA FUNDACJI

Jednym z koniecznych warunków do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia lub fundacji jest prowadzenie księgowości. Z uwagi na ciągłe zmiany w przepisach prawnych i skomplikowane procedury, prowadzenie księgowości w NGO jest dużym wyzwaniem, dlatego warto zlecić to zadanie profesjonalistom. Decydując się na skorzystanie z naszych usług zyskujesz pewność, że wszystkie formalności będą załatwione w odpowiedni sposób, a Twoja organizacja może skupić się na swoich celach statutowych.
Skontaktuj się z nami
Księgowość w fundacji i stowarzyszeniu opiera się o politykę rachunkowości, czyli zbiór zasad prowadzenia, przechowywania i archiwizacji ksiąg rachunkowych. Jest ona konieczna do prawidłowego przedstawienia sprawozdania finansowego, które zawiera informacje o zmianach w majątku fundacji lub stowarzyszenia. Należy pamiętać, że nawet składki członkowskie są taką zmianą. Dzięki sprawozdaniu i prawidłowemu prowadzeniu księgowości fundacja lub stowarzyszenie przedstawia uporządkowany obraz finansów i swojej działalności.
Od lat wielu lat prowadzimy obsługę księgową dla organizacji trzeciego sektora. Śledzimy wszelkie zmiany w przepisach i dlatego jesteśmy na bieżąco. Rozliczamy wszelkiego typu dofinansowania takie jak: granty, dotacje, czy darowizny. Sprawnie poprowadzimy księgi rachunkowe, zadbamy o właściwe dopełnienie formalności w urzędzie skarbowym i ZUS, sporządzimy prawidłowe sprawozdanie finansowe i rozliczymy podatki. W ramach naszych usług gwarantujemy również wsparcie podczas wszelkiego typu audytów i kontroli. Proponujemy również usługi doradcze w zakresie najlepszych rozwiązań finansowych dla konkretnej organizacji działającej w III sektorze.

W ramach usługi księgowości dla fundacji i stowarzyszeń oferujemy:

identyfikację obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych

sporządzenie polityki rachunkowości

identyfikację zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP

przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej

reprezentacja przed organami skarbowymi oraz ZUS

prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

pomoc w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych

prowadzenie rejestrów VAT

sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych prowadzenie ksiąg rachunkowych

sporządzenie planu kont księgowych

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

rozliczanie dotacji

Oferujemy kompleksową pomoc w rachunkowości i gwarantujemy pełne wsparcie. Skorzystanie z naszych usług daje Ci gwarancję tego, że księgi rachunkowe Twojej fundacji lub stowarzyszenia będą prowadzone prawidłowo i z należytą starannością, co pozwoli Ci w pełni skupić się na bieżących zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed Twoją organizacją, a także na realizowaniu jej misji.
Pamiętaj! Nieprawidłowo prowadzona księgowość lub zupełny brak ksiąg rachunkowych oraz rocznych sprawozdań finansowych, a także błędy w prowadzeniu księgowości i sprawozdaniach może przyczynić się do wielu problemów. Za powstałe uchybienia, a także uregulowanie podatków i zobowiązań ZUS odpowiada majątkiem zarząd fundacji, dlatego warto zadbać o rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych fundacji lub stowarzyszenia.

Chcesz aby księgowość w Twojej fundacji lub stowarzyszeniu była prawidłowo prowadzona?