MBONY

Oferujemy pomoc dla organizacji w pozyskaniu bonów rozwojowych dofinansowanych w 80% w ramach programu Małopolskie Bony Rozwojowe MBON oraz doradztwo wraz z pełną obsługą systemu bonów. 

Małopolskie Bony Rozwojowe (Mbony) to projekt to projekt Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w ramach którego małopolscy przedsiębiorcy z całej małopolski z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) mogą podnieść kwalifikacje własne oraz swojej kadry pracowniczej.

Skontaktuj się z nami

Małe i średnie przedsiębiorstwa to podmioty, zatrudniające mniej niż 250 pracowników, z rocznym obrót mniejszym niż 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Natomiast firmy szkoleniowe i doradcze dzięki temu projektowi mogą dystrybuować swoje produkty jak szkolenia, czy coaching, a z projektu mogą skorzystać pracodawcy i pracownicy, nie tylko zatrudnieni na umowę o pracę, ale również ci, zatrudnieni na umowę cywilnoprawną.

Ubieganie się o udział w projekcie jest możliwe przez elektroniczny formularz w ramach systemu mbon. Kolejna zaletą jest czas, w jakim zostają przydzielone bony dla danego przedsiębiorstwa, ponieważ jest to zaledwie 10 dni od momentu ich zamówienia.

Nasze Stowarzyszenie pomoże Ci skompletować najpotrzebniejsze dokumenty i wnioski w odpowiednim czasie, abyś na pewno zdążył skorzystać z dofinansowania.

W ramach projektu można uzyskać 50% (de minimis) lub aż 80% dofinansowania. Nawet 80% można uzyskać, jeśli przedsiębiorcy spełniają jeden z następujących warunków:

przedsiębiorstwo z sektora wysokiego wzrostu (czyli wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów minimum 20%)

skierowani na usługę przez Przedsiębiorcę pracownicy w wieku 50+ posiadający niskie kwalifikacje

przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W 2020 roku wprowadzony został projekt Małopolskie Bony Rozwojowe Plus, realizowany na  Krakowskim Obszarze Metropolitarnym (Miasto Kraków, powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowski i wielicki). Projekt  jest skierowany dla mikro firm jak i małych i średnich przedsiębiorstw, których liczba pracowników nie przekracza 250 osób. W tym przypadku również można mówić o dofinansowaniu w wysokości 50% jak i 80% i zasady ich przyznawania są takie same jak w „zwykłym” projekcie.

Nie trać czasu, skontaktuj się z nami w celu omówienia niezbędnych szczegółów!