BONY SUKCESU

Bony Sukcesu to ogromne przedsięwzięcie skierowane do przedsiębiorców w Małopolsce. Z projektu „Bony Sukcesu” mogą korzystać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek), posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy.

Skontaktuj się z nami

W ramach projektu MARR S.A. udziela dofinansowania na specjalistyczne usługi doradcze zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy dzięki temu mogą uzyskać granty w wysokości do 20 tys. zł, które pozwolą im na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.

Firmy reprezentujące branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą uzyskać:

=

95% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,

=

85% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Przedsiębiorcy, którzy nie wpisują się w branże inteligentnych specjalizacji Małopolski mogą otrzymać:

=

90% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz pierwszy,

=

80% dofinansowania kosztów doradztwa, w przypadku grantu uzyskanego po raz drugi.

Nasze Stowarzyszenie pomoże Ci skompletować najpotrzebniejsze dokumenty i wnioski w odpowiednim czasie, abyś na pewno zdążył skorzystać z dofinansowania.

Dzięki nam już dzisiaj możecie korzystać z dowolnie wybranych, wysokiej jakości ofert, w zakresie m.in.:

monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,

organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

planowania i wdrożenia kampanii Google Ads (AdWords),

optymalizacji konwersji w sklepie internetowym - integracja z marketplace (Allegro, eBay, Amazon),

integracji e-commerce z systemem reklamowym Google Ads + Merchant Center oraz Facebook Ads + Instagram,

pozyskiwania ruchu z wyszukiwarek internetowych - optymalizacja SEO

wdrożenia facebook pixel w e-commerce oraz opracowania strategii komunikacji w mediach społecznościowych,

zaplanowania i wdrożenie kampanii Facebook Ad,

uzyskiwania certyfikatów zgodności,

optymalizacji wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej,

optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

automatyzacji marketingu - wdrożenia systemu marketing automation.

NIE TRAĆ CZASU, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU OMÓWIENIA NIEZBĘDNYCH SZCZEGÓŁÓW!